Korištenje usluga ovlaštenog društva iz EU-a

Vezane objave

Na ovlašteno društvo iz EU-a odnosi se zakonodavni okvir sličan onome u Hrvatskoj, odnosno zakonodavni okvir usklađen s europskim direktivama, međutim treba naglasiti da direktive dopuštaju određena odstupanja na nacionalnoj razini pa se u manjem dijelu mogu pojaviti određene razlike.

Za poslovanje društava iz EU-a nadležno je nadzorno tijelo iz države članice iz koje društvo dolazi.

Na poslovni odnos primjenjuje se pravni okvir države članice iz koje društvo dolazi.

Nadležni sud u slučaju eventualnog spora u pravilu je sud iz države članice iz koje društvo dolazi.