Prava potrošača na području EU

Vezane objave

Zakoni o zaštiti potrošača u Republici Hrvatskoj usklađeni su sa zakonima o zaštiti potrošača u Europskoj uniji. Za bolje razumijevanje prava potrošača, na službenim internetskim stranicama Europske unije navedene su kategorije koje su kasnije i detaljnije razrađene.