Pravobranitelj

Vezane objave

Što je pravobraniteljstvo?

Pravobraniteljstvo na području osiguranja je osnovano pri Hrvatskom uredu za osiguranje kao neovisno i samostalno tijelo za izvansudsko rješavanje sporova između podnositelja žalbe i društava za osiguranje, kao i za informiranje potrošača i drugih zainteresiranih osoba o načinima sudskog i izvansudskog rješavanja sporova iz osiguranja.


Pravobranitelj se bavi slučajevima kršenja kodeksa osiguravateljne i reosiguravateljne etike.

Uloga pravobranitelja

Pravobranitelj se bavi slučajevima kršenja kodeksa osiguravateljne i reosiguravateljne etike.

Pravobranitelj odlučuje u izvansudskom postupku o sporu između podnositelja žalbe i društva za osiguranje kod kojeg podnositelj žalbe tvrdi da je društvo prekršilo Kodeks osiguravateljne i reosiguravateljne etike.


Pravobranitelj nije ovlašten za rješavanje i odlučivanje u sporu ako između podnositelja žalbe i društva za osiguranje već teče parnica pred nadležnim sudom.

Pravobranitelj nije ovlašten za odlučivanje u imovinsko-pravnom sporu između podnositelja žalbe i društva za osiguranje.


Pravobranitelj dakle odlučuje da li je neko konkretno postupanje društva za osiguranje u suprotnosti sa osnovnim načelima Kodeksa poslovne osigurateljne etike i drugih dobrih poslovnih običaja.

Kako podnijeti žalbu pravobranitelju

Žalba se podnosi:

  • u pisanom obliku, mora biti dokumentirana i potpisana,
  • u roku od 1 godine od postupanja, odnosno propusta društva za osiguranje za koje podnositelj žalbe tvrdi da predstavlja kršenje Kodeksa,
  • tek ukoliko je prethodno donesena konačna odluka u internom postupku društva za osiguranje.


Svoje žalbe stranke mogu uputiti Pravobraniteljstvu u pisanom obliku poštom na adresu, putem e-maila ili faxom.

Obrazac žalbe koja se upućuje pravobranitelju može se pronaći na sljedećem linku: https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/pravobranitelj-na-podrucju-osiguranja