Konferencija „Budućnost životnog osiguranja: Novi koncepti za okruženje dinamičnih promjena“

Hrvatski ured za osiguranje i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA), organiziraju konferenciju „Budućnost životnog osiguranja: Novi koncepti za okruženje dinamičnih promjena“. Konferencija će se sadržajno baviti trenutnim izazovima životnog osiguranja, okruženjem niskih kamatnih stopa te zahtjevnom i ne uvijek poticajnom regulacijom ove skupine osiguranja, posebno u segmentu sklapanja ugovora o životnom osiguranju. Na konferenciji će se prezentirati aktualni hrvatski i europski trendovi u životnom osiguranju te nastojati kroz raspravu i zaključke definirati pretpostavke budućeg razvoja životnog osiguranja na našem tržištu.

Vezane vijesti