MIC Conference

 

SUDIONICI ISTRAŽIVANJA
U istraživanju je sudjelovalo 113 osoba u dobi od 21 do 52 godine. 70% ispitanika je završilo gimnaziju, a
dominantan izvor financiranja predstavlja im financiranje od strane roditelja. 38,9% ispitanika većinu
svog života je provelo u velikom gradu (preko 500 000 stanovnika), 23% u maloj sredini do 10 000
stanovnika, te 20,4% u srednje velikoj sredini (od 10 000 do 50 000 stanovnika)
Četvrtina ispitanika se informira o novostima vezanim za financije svakodnevno, a malo manje od pola
nekoliko puta tjedno. Najčešći izvor financiranja im je Internet, TV, profesionalna literatura, te kroz
razgovor s drugim osobama. 43,4% ispitanika misli da jako dobro upravlja svojim financijama, a samo
2,7% ih smatra da loše upravljaju.
60% ispitanika troši u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, 28,3% štedi novac, a njih 11,5% troši
više nego što im to njihove financijske mogućnosti dopuštaju.

 

RAZMIŠLJANJA O BUDUĆNOSTI
Više od pola ispitanika, njih 72,6% često razmišlja o budućnosti, a ostali razmišljaju ponekad.
Također pola ispitanika smatra kako se nesreće događaju i da ne mogu puno napraviti po tom pitanju,
dok ostala polovica smatra da će o lošim situacija razmišljati tek kad se one dogode.


STAV O UZAJAMNIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA
Samo 27,4% ispitanika zna što su uzajamna osiguravajuća društva, malo manje od pola (njih 43,4%) su
čuli za taj pojam, ali ne znaju što je, te čak 7% ispitanika nikada nije čulo za uzajamna osiguravajuća
društva. Što se tiče postojanja uzajamnih osiguravajućih društva u zemljama ispitanika, čak 45% njih ne
zna, a 32,7% misli da uzajamna osiguravajuća društva ne postoje u njihovoj zemlji.
Većina ispitanika smatra kako je sigurnije ulagati u dobrovoljne mirovinske fondove i investicijske
fondove nego u životno osiguranje preko uzajamnih osiguravajućih društava.
Od prednosti koje uzajamna osiguravajuća društva pružaju ispitanici najviše ističu to što se sav profit od
premija i ulaganja distribuira svojim članovima kroz dividende, te fokusiranje na dugotrajnu korist.
Što se tiče same popularnosti uzajamnih osiguravajućih društava ispitanici najviše smatraju kako bi lakše
razumijevanje poslovanja tomu jako pridonijelo.

 

STAV O INSURTECH-u
54,9% ispitanika nije upoznato s pojmom InsurTecha, a samo 10,6% zna što je to. Također 81,4% njih
smatra da bi InsurTech trebao biti bolje zastupljen. Od prednosti koje donosi InsurTech najviše ističu
povećanje efikasnosti, korištenje modernih rješenja koja pomažu svakoj tradicionalnoj industriji, te
smanjenje troškova. Manjak privatnosti i komplicirane regulacije smatraju jednim od najvećih
nedostataka. No unatoč svemu navedenom, više od pola ispitanika smatra da bi InsurTech i uzajamna
osiguravajuća društva trebala surađivati pobliže.

 

Vezane vijesti