Studentska istraživanja

Uzajamna i kooperativna društva za osiguranje

Uzajamna i kooperativna društva za osiguranje

U RH trenutno ne djeluje niti jedno uzajamno ili kooperativno društvo za osiguranje, iako bi njihovo osnivanje prema istraživanjima bilo od velike koristi (npr. u sektoru poljoprivrede).
MIC konferencija

MIC konferencija

U istraživanju je sudjelovalo 113 osoba u dobi od 21 do 52 godine. 70% ispi...
Analiza učinka pandemije COVID-19 na poslovanje otvorenih investicijskih fondova u RH

Analiza učinka pandemije COVID-19 na poslovanje otvorenih investicijskih fondova u RH

Pandemija uzrokovana COVID-19 globalna je zdravstvena kriza bez presedana. ...
Utjecaj COVID-19 na gospodarstvo

Utjecaj COVID-19 na gospodarstvo

Pandemija koronavirusa uzrokovala je niz društvenih i gospodarskih posljedi...
Uzajamna i kooperativna društva za osiguranje

Uzajamna i kooperativna društva za osiguranje

U RH trenutno ne djeluje niti jedno uzajamno ili kooperativno društvo za os...
Kooperativne banke, štedne i kreditne kooperative i kreditne unije

Kooperativne banke, štedne i kreditne kooperative i kreditne unije

Razvoj kooperativnog i uzajamnog sektora u CEE zemljama (uključujući i Hrva...
Pogled generacije Z na životno osiguranje

Pogled generacije Z na životno osiguranje

Na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu provedeno je istraživanje o percepciji ...