Akademski odbor

Akademski odbor čini grupa znanstvenika, profesora i doktorskih kandidata s područja institucionalnih investitora iz inozemstva i Hrvatske.

Članovi akademskog odbora

Zoran Aralica je autor je i koautor više od osamdeset znanstvenih i stručnih članaka, različitih izvještaja i projektnih studija iz područja ekonomije, menadžmenta, inovacija i tehnologija, ekonomije energetskog sustava, izravnih stranih ulaganja, klastera kao i iz područja industrijske politike. Bio je koordinator projekata financiranih iz H2020 fonda - Strengthening scientific and research capacity of the Institute of Economics, Zagreb as a cornerstone for Croatian socioeconomic growth through the implementation of Smart Specialisation Strategy (SmartEIZ) (2015-2018) kao i iz Regionalnog razvojnog fonda Establishment of a multipurpose classroom at the Institute of Economics, Zagreb (EIZmetrics) (2018-2020). Sudjelovao je na nekoliko međunarodno kompetitivnih projekata financiranih od strane Hrvatske zaklade za znanost, Norwegian Research Council, ERASMUS+, IPA programa i Svjetske Banke. Predstojnik je Odjela za Inovacije poslovnu ekonomiju i ekonomske sektore na Ekonomskom institutu, Zagreb. Od 2008 do 2019 bio je nositelj kolegija Upravljanje inovacijama i tehnološkim promjenama na Sveučilištu VERN.

Dr.sc. Darko Horvatin, predsjednik Uprave. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te doktorirao na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Radio je u više domaćih i inozemnih financijskih i investicijskih institucija na različitim poslovima (od kreditnog referenta do predsjednika Uprave). Položio je ispite za investicijskog savjetnika, upravitelja mirovinskih fondova i upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u zemlji i inozemstvu. Autor je nekoliko stručnih članaka vezanih uz tržište kapitala. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

Ivica ima više od 20 godina aktivnog radnog iskustva u bankarstvu na vrlo odgovornim i složenim upravljačkim radnim mjestima.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu diplomira smjer Kvantitativna ekonomija u prosincu 1996. godine na kojem također brani doktorsku disertaciju u travnju 2018. godine na temu „Utjecaj prudencijalne regulacije kapitalnih zahtjeva na volumen i strukturu imovine banaka“ pod mentorskim vodstvom dr.sc. Maruške Vizek. Karijeru započinje u Splitskoj banci u SME sektoru gdje napreduje do pozicije vođenja korporativnih klijenata velike izloženosti.

Završava intenzivnu postdiplomsku izobrazbu korporativnog bankarstva u organizaciji Hrvatskog instituta za bankarstvo (HIBO) te od strane Deutsche Bank.

Unutar Unicredit Group u sklopu restrukturiranja i preuzimanja novih standarda poslovanja vodi interne treninge uspostave procesa i procedura u komercijalnom poslovanju banke u suradnji s vanjskim konzultantima kuće McKinsey & Company. Sudjeluje u procesu Due Diligenca kao član tima za prodaju banke HVB Grupi.

Napreduje na poziciju Menadžera kreditnih rizika sa ovlastima samostalne procjene i analize rizika. Prolazi intenzivnu internu izobrazbu u Bank Austria Creditanstalt AG (Creditworthiness & Financial Analysis in Corporative Business) nakon čega upravlja timom za odobravanje kreditnih rizika za pravne osobe i nadzor nad kreditnim rizicima pravnih osoba.

U suradnji sa vodećom korporacijom u segmentu analize kreditnog rizika - Experian Vienna, prikuplja i analizira statističke podatke za implementaciju scoring modela te se posebno bavi prilagodbom modelskih parametara. Preuzima poziciju voditelja Kontrolinga odjela za upravljanje rizicima te započinje s pripremama za uvođenje BASEL standarda u suradnji sa Sektorom informatike, Odjelom tržišnih rizika te Odjelom računovodstva u segmentu organizacije baze podataka, portfolio analiza i izvještavanja.

Prelazi u Hypo Group A.G. u Zadru na poziciju lidera u korporativnom sektoru s osobnom kompetencijom odobravanja plasmana kao i akvizicije i vođenja segmenta srednjih i većih klijenata.

U periodu od prosinca 2009. do prosinca 2010. preuzima odgovornost ponovne uspostave operativnog poslovanja društva OTP Leasing Hrvatska za područje regije Dalmacija nakon čega prelazi u Veneto Group Italy - Veneto banka Hrvatska kao Direktor podružnice Zadar. Uspostavlja suradnju sa Sveučilištem u Zadru 2019.godine na kojem drži seminarsku nastavu iz kolegija Ekonomija EU sa posebnim naglaskom na bankovne institucije EMU-a na Odjelu za ekonomiju, samostalno izvodi nastavu i vježbe iz kolegija Kvantitativne metode kao i vježbe iz predmeta Poduzetništvo.

 

Primarno područje znanstveno-istraživačkog interesa mu je ekonometrijsko modeliranje s posebnim naglaskom na regulatorne aspekte i rizičnost bankovnog poslovanja.

Aktivno se sluzi engleskim jezikom, a pasivno talijanskim. Autor je i koautor više vrlo značajnih znanstvenih radova objavljenih u relevantnim domaćim i međunarodnim časopisima dok je također kao koautor dobitnik nagrade „dr. Pero Jurković“ za znanstveni rad iz područja financija za 2020. godinu na Ekonomskom fakultetu Zagreb.

Izv.prof.dr.sc. Mario Njavro djelatnik je Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Zavoda za menadžment i ruralno poduzetništvo. Uže područje znanstvenog interesa mu je menadžment u agrobiznisu, a posebice upravljanje rizikom. Posjeduje bogato iskustvo u istraživanju rizika i neizvjesnosti u poljoprivredi. To iskustvo kroz nastavnu djelatnost prenosi studentima, a kroz savjetovanje i poljoprivrednicima i poduzetnicima. U posljednje vrijeme bavi se problematikom inovativnih proizvoda poljoprivrednog osiguranja u zaštiti od klimatskih promjena.

Bojana Olgić Draženović izvanredna je profesorica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Članica je Katedre za financije i bankarstvo te nositeljica više kolegija preddiplomskog i diplomskog studija - Monetarna ekonomija, Financijska tržišta i institucije, Investicijska analiza i Upravljanje institucionalnim investitorima. Sudjeluje i u izvođenju nastave na Specijalističkom poslijediplomskom studiju „Financije“. Usavršavala se je u zemlji i inozemstvu te sudjelovala na brojnim konferencijama. Voditeljica je više znanstvenih projekata iz područja financija s naglaskom na razvoj i poslovanje mirovinskih fondova i investicijskih fondova. Objavila je preko 40 znanstvenih i stručnih članaka.

Dr. Antti Talonen is an academic scholar with an extensive experience and background in the field of insurance. He holds a doctoral degree in insurance science from the Tampere University. In his current role at the University of Helsinki’s Faculty of Law, he has continued focusing in insurance under his research theme of governance of sustainable business models. Talonen’s research interests relate extensively to insurance industry, including subthemes as digital transformation and utilization of new technology as well as implications of ownership and organizational form. He has published and written several scientific articles related to the above-mentioned areas. In the international scientific community, Talonen acts as the associate editor of the Journal of Co-operative Organization and Management which is the No. 1 outlet in the world in its’ theme and published by Elsevier.


Talonen has a strong background in collaborating in the interface of science and practice. He serves in EIOPA as a member of the Insurance and Reinsurance Stakeholder Group (IRSG) and the Expert Group on Digital Ethics in Insurance. He is also the co-founder and -organizer of an annually held MIC-conference (mutualsnetwork.com) bringing together the academic and practical worlds to discuss common and current issues facing insurance industry. From the beginning of 2019 he has been part of a FinTech -project (fintech-ho2020.eu) financed by the European Union Commission (Horizon2020). The aim of the project is to build a EU-wide risk management platform while carrying out educational cooperation with the financial supervisors in the EU region. Under his responsibility have been the Finnish and Swedish supervisors. Talonen is also the Program Director of the Digisurance -project (2021-2022) aiming to develop Nordic research ecosystem on digital ethics in insurance.


Talonen is a regular invited speaker and expert of insurance industry in several public and private events in different countries.

Doktorski kandidati/kandidatkinje

Monika ima 25 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagreb, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“ s temom „Razvoj i uloga i mirovinskih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj“. Temeljem položenih ispita na poslijediplomskom stručnom studiju "Aktuarska matematika" na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i dodatnih ispita u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva (HAD-a) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA-e), 2005. godine dobila je licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara koju izdaje HANFA. Završila je školovanje i posjeduje licencu organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). Od 2006. godine redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva (HAD). 2014. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. U 2019. godine položila je ispit i stekla licencu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva koju izdaje HANFA. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama prodaje, edukacije, administrativne podrške, razvoja proizvoda i aktuarskog odjela (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje, HAGENA i Basler), te je bila dugogodišnja članica Uprave Basler osiguranja Zagreb. Sudjelovala je i radila na mirovinskoj reformi od 2002. godine u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI) gdje je radila tri godine na mjestu zamjenika direktora direkcije za nadzor mirovinskih osiguravajućih društava. Šest i pol godina nositelj je dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključne funkcije za upravljanje rizicima i aktuarske ključne funkcije, te sudjeluje u radu svih odbora u društvu OTP Osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, upravljanja rizicima, mirovina, ulaganja, vođenja ljudi i organizacijskog razvoja. Aktivno govori tri strana jezika.

Tajana Čop, mag.ing.agr. asistentica je na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Uključena je u nastavnu djelatnost na modulima na preddiplomskim i diplomskim studijima na različitim studijskim programima na Agronomskom fakultetu. Znanstveni interes usmjeren je na menadžment i poduzetništvo u agrobiznisu, te klimatske promjene i upravljanje klimatskim rizikom u poljoprivredi. Studentica je doktorskog studija Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu s istraživanjem pod nazivom “Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom – eksperiment diskretnog odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske”. Usavršavala se na Wageningen University i Queens University Belfast. Suradnica je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

Ingrid Omerzo diplomirala je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Studentica je doktorskog studija Sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a područja interesa su joj interdisciplinarne društvene znanosti, polja ekonomija i sociologija. Sudjeluje na raznim projektima društveno-ekonomske tematike te u pisanju radova, kao i na konferencijama vezanim za uzajamne financijske institucije. Zaposlena je u Državnom zavodu za statistiku u makroekonomskim statistikama.