O nama

Institutional Investors LAB osnovan je 2020. godine na Ekonomskom fakultetu - Zagreb u sklopu kolegija Upravljanje institucionalnim investitorima kao zajednički projekt akademske zajednice, studenata i sektora institucionalnih investitora. Kroz povezivanje sve tri strane projekt želi pružiti studentima dodatnu praktičnu vrijednost te im iz prve ruke omogućiti rad na real-life poslovnim slučajevima te ih uvesti u procese osnivanja i vođenja izabranih financijskih institucija.

Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto
Voditelj Institutional Investors Laba

Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto, EFZG

Izv. prof. dr. sc. Jakša Krišto je izvanredni profesor na Katedri za financije, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na predmetima Financijske institucije i tržišta, Upravljanje institucionalnim investitorima i Poslovno bankarstvo.

 

Dodatno se educirao na inozemnim i domaćim znanstvenim i stručnim konferencijama i radionicama iz područja svog znanstvenog i istraživačkog interesa, a to su institucionalni investitori, suvremene promjene u poslovanju financijskih institucija, regulatorni okvir financijskog sustava, kapitalni zahtjevi i upravljanje rizicima.

 

Prisutan je u praksi kroz održavanje različitih seminara i radionica te sudjelovanje u radu radnih grupa pri stručnim udruženjima financijskih institucija ili nadzornim tijelima. Trenutno radi na istraživanjima iz područja uzajamnih financijskih institucija, dugotrajne skrbi za starije, kapitalizirane mirovinske štednje i FinTech-a. Autor je ili suautor više od 50 znanstvenih i stručnih radova te jedan od urednika i autora znanstvene monografije iz područja osiguranja.

Kolegij Upravljanje institucionalnim investitorima

Cilj izučavanja ove discipline je razumijevanje prirode, funkcioniranja, tržišne pozicije i razloga ekspanzije institucionalnih investitora. Studenti se upoznaju s teorijom, fundamentalnim znanjima i tehnikama koje se primjenjuju u poslovanju i upravljanju institucionalnim investitorima čime se osposobljavaju za razumijevanje financijskih događaja i za donošenje financijskih odluka. Kroz izučavanje ove discipline studente se želi osposobiti za razumijevanje uloge i značenja institucionalnih investitora, perspektive njihova razvoja te pružiti konkretna znanja i vještine potrebne u poslovanju i upravljanju institucionalnim investitorima.

Misija

"Pružiti studentima praktična znanja, povezati ih sa stručnjacima iz prakse te im približiti područje institucionalnih investitora uz osiguravanje trajne znanstvene, praktične i nastavne vrijednosti."

Vizija

"Postati znanstveno-istraživački think tank iz područja institucionalnih investitora, suvremena virtualna edukacijska platforma koja povezuje znanost, praksu i studente te služi kao alat unaprjeđenja financijske pismenosti, razmjene informacija, kompetencija studenata i popularizacije sektora institucionalnih investitora."

Ciljevi

Studenti

Pružiti praktična znanja i istraživanja, povezivanje s praksom te aktivno rješavanje projektnog zadatka na kolegiju Upravljanje institucionalnim investitorima.

Znanost

Omogućiti praktičnu relevantnost, primjenjivost istraživanja, provedbu istraživanja za potrebe institucionalnih investitora, stručnu edukaciju te doprinos razvoju financijskog sektora.

Praksa

Uključivanje u izvedbu akademskog obrazovanja, sudjelovanje u postizanju kompetencija studenata, popularizaciji sektora institucionalnih investitora te povezivanje s budućim zaposlenicima.