Savjetodavni odbor

Savjetodavni odbor Institutional Investors LAB-a čine predstavnici naših partnera i mentori iz prakse.

Lidija Brković je glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku. Diplomirala je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije, a 2014. na poslijediplomskom specijalističkom studiju Financijske institucije i tržišta. Profesionalnu karijeru započinje u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, a nastavlja u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje je od 2007. do 2019. nadležna za poslove vezane uz financijsku i opću statistiku te statistiku vrijednosnica i nemonetarnih financijskih institucija. Od 1. travnja 2019. obnaša dužnost glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku i upravlja Zavodom kao glavnim nositeljem, diseminatorom i koordinatorom sustava službene statistike Republike Hrvatske te glavnim predstavnikom nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

Andrija je partner u odjelu savjetovanja u Mazarsu u Hrvatskoj, te radi s klijentima koji su većinski u privatnom vlasništvu (OMB), kao i koji su većinom u SME sektoru. Andrija ima desetogodišnje iskustvo u industriji i praksi u Hrvatskoj, prilikom kojeg je bio uključen u projekte restrukturiranja, dubinskog snimanja poduzeća iz različitih industrija, projekte procjene vrijednosti te M&A projekta. Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se dodatno usavršio u okviru četverogodišnjeg certifikata ACCA, na temelju čega je dobio licencu ovlaštenog računovođe Ujedinjenog Kraljevstva. Također, Andrija je stekao licencu ovlaštenog procjenitelja i sudskog vještaka za financije i poreze Republike Hrvatske.

Rođen je 1984. godine u Puli. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci na smjeru Financije i bankarstvo. Po završetku studija započinje karijeru kao Analitičar za FX tržište. Krajem 2009. godine prelazi u Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, prvo na poziciju Dealer, a 2014. godine na poziciju Portfolio manager s fokusom na inozemna tržišta vlasničkih vrijednosnih papira. Paralelno od 2012. godine sudjeluje kao gostujući predavač na Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomija energetskog sektora – MBA, na temama međunarodnih tržišta energenata i financijskih izvedenica. 2017. godine postaje Voditelj odjela upravljanja imovinom Raiffeisen društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Ima položen ACI dealing certifikat te ispit za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (HANFA), također je završio CFA program čime je stekao titulu CFA Charterholder. Trenutno predaje na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ekonomija energetskog sektora – MBA.

Marin Hrešić je predsjednik Uprave PBZ Investa. Ima više od 20 godina iskustva na tržištima kapitala te u projektnom financiranju u zemljama Regije i u Poljskoj. Vodio je dva svojevremeno najuspješnija investicijska društva u Hrvatskoj, te bio član uprava investicijskih društava u Poljskoj i Srbiji, kao i izvršni direktor za poslove riznice i investicijskog bankarstva jedne od vodećih hrvatskih banaka. Od 2006.g. do 2009.g. bio je i član nadzornog odbora Zagrebačke burze. Vodio je najveće projekte na financijskom tržištu u Hrvatskoj od privatnog i javnog značaja, te više projekata u Poljskoj i Regiji. Uz završeni znanstveni magisterij iz Financijskog menedžmenta i diplomu inženjera elektrotehnike položio je više stručnih ispita s područja financijskih tržišta. Bio je proglašen Menadžerom godine u kategoriji Malih poduzeća u organizaciji CROMAe, a dobio je i više nagrada vezano za tržište kapitala te za rezultate društava koje je vodio. Bio je predavač za stručno certificiranje pri HANFA-i i član više nacionalnih radnih skupina vezano za zakonodavstvo tržišta kapitala. Sudjelovao je kao moderator i panelist na mnogobrojnim stručnim i znanstveno-stručnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.

Davor Iljaš, CFA, član je Uprave Društva. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Karijeru u financijskoj industriji započeo je u društvu Allianz Hrvatska d.d. (prije: ALLIANZ ZAGREB d.d.) 2008. godine na poziciji financijskog analitičara, a potom Portfolio Managera. 2011. godine prelazi u društvo Erste Asset Management d.o.o. na mjesto starijeg Fond / Portfolio Managera na kojoj je funkciji bio do svibnja 2017. godine kada preuzima funkciju člana Uprave Društva. Položio je ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskim fondom, brokera i investicijskog savjetnika. Završio je 2012. CFA program i stekao pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Chartered Financial Analyst).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u PricewaterhouseCoopers d.o.o. kao viši suradnik, prije prelaska u Allianz 2009. godine na mjesto direktorice za Grupno izvještavanje, a već 2010. preuzima ulogu direktorice Kontrolinga. Karijeru nastavlja 2014. godine kao članica Uprave za financije u tvrtki Tifon d.o.o., a povratkom u Allianz 2018. preuzima ulogu direktorice Sektora za računovodstvo i poreze, prije nego što 2019. počinje obnašati funkciju članice Uprave za financije. U svojoj karijeri stekla je bogato iskustvo u reviziji financijskih institucija i industrijskih kompanija te na vodećim pozicijama u financijama i prodaji.

Ante Kusurin joined OEP in 2011 and is a Principal based in New York. During his tenure at OEP, Mr. Kusurin worked on investments in the industrials and technology industries. Mr. Kusurin is a member of the Board of Directors of Rizing, Orion, W. W. Williams, and Infobip, a Board observer at Allegro and Zodiac, and has previously been a member of the Board of Directors of Inertech and Voltyre.

Prior to joining OEP, Mr. Kusurin worked in the Investment Banking division of NM Rothschild & Sons in London where he focused on the consumer goods and retail industries. Mr. Kusurin received his B.B.A. in finance from the Foster School of Business at the University of Washington, an M.Sc. in geography from School of Geography and the Environment at the University of Oxford and an M.B.A. from the Saïd Business School at the University of Oxford.

Luka Matošić rođen je 1971. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 2001. godine i magistrirao. UNIQA osiguranju pridružio se 2012. godine u svojstvu član Uprave. Kao član Uprave Basler osiguranja 2014. godine pripremio je pripajanje tog društva UNIQA osiguranju. Nakon uspješnog pripajanja Baslera UNIQA osiguranju 2014. godine vraća se u Upravu UNIQE gdje je sve do danas odgovoran za financije i računovodstvo, upravljanje ulaganjima, kontroling i IT. Stručnjak je u područjima strateškog planiranja, izrade poslovne strategije i analize. Tijekom dugogodišnje karijere u osiguranju, koju je započeo 1996. godine u Croatia osiguranju, obnašao je niz odgovornih funkcija. Između ostalog bio je član Uprave Erste osiguranja Vienna Insurance Group za životno osiguranje te predsjednik Uprave Aurum osiguranja i Kvarner Vienna Insurance Group. Luka Matošić je autor istaknutih stručnih i znanstvenih radova iz područja osiguranja.

 

Jelena Nushol Fijačko partnerica je u Odvjetničkom društvu Bardek, Lisac, Mušec, Skoko i partneri d.o.o. Klijente savjetuje prvenstveno u predmetima povezanim s bankarstvom, financiranjem i restrukturiranjima, a radi i na M&A transakcijama. Jelena redovito radi na raznim projektima s područja nekretnina, turizma i hotelske industrije, razvoja trgovačkih centara i maloprodajnih trgovačkih lanaca, ulaganja u industriju, obnovljivih izvora energije, itd. Također savjetuje klijente u projektima restrukturiranja kao i u rješavanju raznih regulatornih pitanja vezanih uz bankarsko i financijsko tržište. Jelena je radila na najvećim transakcijama prodaje i kupnje portfelja loših kredita u Hrvatskoj i CEE regiji te stekla zavidno iskustvo na tom području. Višegodišnje iskustvo u radu s internacionalnim i domaćim klijentima (prije svega bankama, fondovima i financijskim institucijama), kao i sudjelovanje u različitim vrstama projekata rezultiralo je Jeleninim odličnim poznavanjem i razumijevanjem poslovanja klijenata kao i sposobnošću da odgovori na specifične potrebe svakog klijenta. Tečno govori engleski jezik.

Hrvoje Pauković je od 2007. godine direktor Hrvatskog ureda za osiguranje. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je stekao i zvanje magistra pravnih znanosti na poslijediplomskom studiju „Pravo međunarodne trgovine, prometa i osiguranja“ započeo je karijeru kao odvjetnički vježbenik. Osigurateljnu karijeru započeo je 2001. godine u najvećem hrvatskom osiguravajućem društvu Croatia osiguranje d.d., a 2004. godine imenovan je za direktora Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. Položio je pravosudni ispit, stekao kvalifikaciju ovlaštenog posrednika u trgovini vrijednosnim papirima – broker, a završio je i usavršavanje na području osiguranja na School of Insurance, St. John's University u New Yorku, SAD. Gostujući predavač je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Rijeci i predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Izvršnog odbora Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja (Insurance Europe), potpredsjednik Savjeta ureda u razdoblju 2014.-2017. godine (Council of Bureaux) i član Upravnog odbora Europskog instituta za prometno pravo (IETL). Član je Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge financijskog poslovanja te Radne skupine za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske). Predsjednik je Hrvatske udruge za pravo osiguranja, nacionalne podružnice AIDA International.

Darjan Radičević, CFA, član Uprave. Diplomirao je i završio poslijediplomski specijalistički studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa stečenim zvanjem sveučilišnog specijalista financijskih institucija i tržišta. Položio je sve ispite i ispunio sve uvjete CFA Instituta te je nositelj CFA (Chartered Financial Analyst) diplome. Položio je ispite za brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva. Dodatno se usavršavao pohađanjem stručnih seminara u inozemstvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo na poslovima financijske analize i valuacija te upravljanja imovinom. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 16. prosinca 2016. dobio je suglasnost za obavljanje funkcije člana Uprave HMID-a d.o.o. kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima.

Član Uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima rođen je 1978. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer financije. Nakon završetka studija, 2002. godine zapošljava se u AZ mirovinskom fondu na mjesto analitičara. Sredinom 2004. godine prelazi u Allianz Zagreb, prvo na poziciju Portfolio Managera, da bi od početka 2008. godine prešao na poziciju direktora Samostalne službe za upravljanje financijskom imovinom. U studenom 2008. godine postaje predsjednik Uprave Allianz Investa. U travnju 2017. godine imenovan je članom Uprave Allianz ZB društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Položio je ispit za brokera, investicijskog savjetnika i upravitelja mirovinskim fondom te završio CFA program i stekao pravo na korištenje međunarodne titule CFA (Certified Financial Analyst).

 

Frane Šesnić rođen je u Splitu 1979. godine, direktor Zagrebačkog inovacijskog centra - ZICER. Završio je Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, smjer računalna tehnika i stekao zvanje mag. ing. elektrotehnike. Inicijator je voditelj prvog akceleracijskog programa Startup Factory. Pokretač i predsjedavajući nekoliko međunarodnih konferencija poput Zagreb Forum, Zagreb Connect i Startup Europe Regata. Član je europske mreže za poticanje rizičnih ulaganja i koordinator ESIL programa za Hrvatsku. Član je radnih tijela Smart City Zagreb, Zagreb inovativan grad, Gospodarskog vijeća. Obnašao je i dugogodišnju funkciju predsjednika skupštine najveće zadruge za etično financiranje. Jedan je od osnivača Startup Europe CEE mreže.

Zalaže se izgradnju Science, Technology & Business inovativne infrastrukture koja bi služila povezivanju poduzetnika te znanstvenih, razvojnih i istraživačkih institucija u svrhu kreiranja novih inovativnih proizvoda. Područja interesa su mu razvoj inovacijskog poduzetništva, tehnološki transfer tehnologije, digitalizacija, financije, rizične investicije, zelene i virtualne ekonomije te razvoj financijskih instrumenata za poticanje inovacijskog poduzetništva.

8/2017. članica Uprave GRAWE Hrvatska d.d.

11/2012. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski znanstveni studij, smjer Financije i bankarstvo

2011. - 2017. Voditeljica Odjela za upravljanje rizicima i kontroling, GRAWE Hrvatska d.d.

2010. - 2011. Voditeljica Grupe za izvještavanje, GRAWE Hrvatska d.d.

2006. - 2010. Asistentica člana Uprave, GRAWE Hrvatska d.d.

2003. - 2006. Porezna inspektorica u Odjelu za nadzor malih i srednjih poreznih obveznika, Porezna uprava, Područni ured Zagreb

01/2005. Položila državni stručni ispit

11/2002. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij poslovne ekonomije, smjer Financije