Studenti koordinatori 2021./2022.

Petra Bosnar studentica je na integriranom studiju Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Financije od 2021. Demonstrator je na katedri za Ekonomsku teoriju i katedri za Makroekonomiju i gospodarski razvoj, unutar kojih se uključuje u različite projekte. Interesi su joj usmjereni prema makroekonomiji i fiskalnoj politici te institucionalnim investitorima, a svoju karijeru planira razvijati unutar ekonomske znanosti. U okviru projekta Institutional Investors LAB koordinatorica je za područje Istraživanja.

Paula Ciglenečki studentica je četvrte godine integriranog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Područje njenog interesa su javne i poslovne financije i institucionalni investitori te sukladno tome upisuje smjer "Financije". Uz studentske poslove tijekom studiranja te dodatne edukacije i seminare unaprjeđuje znanje i stječe iskustvo. Također, članica je UniSport HR-a gdje s ekonomskim odbojkaškim klubom aktivno sudjeluje na studentskim natjecanjima. U sklopu projekta Institutional Investors LAB-a koordinatorica je za područje podataka.

 

Irena Ćužić studentica je četvrte godine Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smjer Financije. U okviru Institutional Investors LAB-a koordinatorica je područja Društvene mreže i WEB. 

Slavica Grabovac studentica je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer financije. Dosadašnje radno iskustvo baziralo se na poslovima u turizmu te prodaji i marketingu. Kako bi proširila svoje znanje, pohađala je nekoliko konferencija i seminara vezanih uz financijsku industriju. Članstvom u studentskom odboru i zavičajnoj udruzi stekla je vještine organizacije i timskog rada. Područje interesa su joj institucionalni investitori, javne financije te porezi. U projektu Institutional Investors LAB-a koordinatorica je za područje Virtualnih institucionalnih investitora.

Jan Jurinjak student je četvrte godine integriranog studija Poslovne Ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Financije. Trenutno radi na studentskom poslu u Samsung Electronics Adriaticu u IM diviziji gdje obavlja poslove vezane za upravljanje tehnološkim aspektima proizvoda. Interesi su mu usmjereni prema makroekonomiji i upravljanju ulaganjima, o čemu se godinama educira samostalno, ali i na studiju izbornim kolegijima kao što su financijska matematika i modeliranje. U okviru Institutional Investors LAB-a član je tima Virtualnih institucionalnih investitora.

Lorena Kupek rođena je 14.7.1999. u Zagrebu. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u II. gimnaziji u Zagrebu, a fakultetsko obrazovanje započela je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Integriranom studiju Poslovne ekonomije te je studentica četvrte godine smjera Financije. Dodatno akademsko obrazovanje usavršava kroz članstvo u studentskoj udruzi Financijski klub, u projektnoj skupini Javne financije, čija je članica već 2 godine te kao student koordinator u akademskoj online platformi Institutional Investors Lab, gdje je zadužena za područje Edukacija. Njeni akademski interesi idu u smjeru financija, ponajviše javnih financija, poreza, fiskalne politike te institucionalnih investitora, s posebnim naglaskom na osiguranja. Tijekom dosadašnjeg studija bila je demonstrator na kolegiju Osnove ekonomije. Od hobija bih izdvojila šah, čime se aktivno bavila više od 10 godina, a od ostalih hobija tu su ples, čitanje i povremeno slikarstvo.

Ana Mežnarić studentica je četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, smjer Financije. Demonstratorica je na katedri za Financije, nakon što je bila demonstratorica na katedri za Makroekonomiju i gospodarski razvoj. Radi u Wüstenrot stambenoj štedionici gdje obavlja poslove vezane uz suradnju sa partnerima, bankama i osiguravajućim društvima čime širi područje svog interesa. Članica je tima Računovodstvo i financije, studentske udruge eSTUDENT. Sudjelovala je na brojnim stručnim predavanjima i konferencijama. U projektu Institutional Investors Lab koordinarotica je u području Podaci, pokazatelji, rječnik.

Nives Mihalinec studentica je četvrte godine integriranog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjera Financije. Uz fakultetsko obrazovanje nastoji proširiti svoje znanje kroz razne konferencije i stručna predavanja iz područja financija. Trenutno radi u Avelantu d.o.o. i Učilištu EU Projekti gdje obavlja administrativne poslove. Područja njenog interesa su institucionalni investitori i javne financije. U okviru Institutional Investors LAB-a koordinatorica je područja Društvene mreže i WEB.

Martina Muštra Borić studentica je četvrte godine Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smjer Financije. Također je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu postala licencirani učitelj tenisa. Demonstratorica je na katedri za Menadžment. Od 11. mjeseca 2021. godine, radi u Deloitte-u u odjelu revizije. Tijekom studiranja izrađuje razne radove ekonomske tematike. Područje njenog interesa su institucionalni investitori i javne financije. U sklopu projekta “Institutional Investors Lab” obavlja funkciju koordinatora na području Događanja.

Bruno Nagradić student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smjer Financije. Radno iskustvo stekao je u Uniqa osiguranju gdje se upoznao s financijskom praksom. Član je studentske udruge Financijski klub. Osim područja ekonomije njegove se ambicije mogu pronaći i u profesionalnom miksanju koktela. U okviru Institutional Investors LAB-a koordinator je područja Virtualnih institucionalnih investitora.

Ivana Petrović studentica je četvrte godine integriranog studija Poslovne ekonomije, smjera Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Članica je studentske udruge Financijski klub, projektne skupine Fintelligent, u sklopu koje promovira i potiče važnost financijske pismenosti među mladima. Aktivno djeluje na poziciji demonstratora na fakultetu na Katedri za marketing u okviru više kolegija. Zainteresiranost za financije i marketing, stekla je kroz radno iskustvo putem unaprjeđenja prodaje, istraživanja tržišta, sastavljanja financijskih izvještaja, turizma te oglašavanja i organizacije projekata. U okviru Institutional Investors LAB-a koordinatorica je područja organizacije Događanja i Društvene mreže i WEB.

Ana Rukavina Nimac završila je preddiplomski stručni studij Poslovne ekonomije, a zatim svoje obrazovanje nastavila na integriranom sveučilišnom studiju Poslovne ekonomije, gdje je trenutačno na četvrtoj godini smjera Financije. Demonstratorica je na Katedri za financije te Katedri za poslovne strane jezike. Svoju buduću karijeru vidi u znanosti i visokom obrazovanju, a u sklopu projekta zadužena je za područje Istraživanja. Profesionalni interesi joj uključuju makroekonomiju, ekonomiku rada, bankarstvo te institucionalne investitore. Članica je studentske udruge Financijski klub.

Dora Strupar studentica je četvrte godine integriranog studija Poslovne ekonomije, smjera Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Aktivna je članica studentske udruge Financijski klub, u sklopu koje proširuje svoj interes za područje financija te zajedno s ostalim članovima sudjeluje u organizaciji brojnih događanja. Za vrijeme studija praktično iskustvo i vještine rada s ljudima stječe kroz razne studentske poslove. Osim poslovnih i javnih financija, područja interesa obuhvaćaju joj međunarodni odnosi, marketing i menadžment. U okviru projekta Institutional Investors LAB koordinatorica je za područje Događanja.

Ivana Šimunac studentica je četvrtke godine Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smjer financije. Dosadašnje radno iskustvo se baziralo na sezonskim poslovima u turizmu, a praksu je odradila u Jadran tuni gdje se dotakla poslova vezanih uz računovodstvo, reviziju i knjigovodstvo. U budućnosti se želi usmjeriti prema izgradnji karijere u polju financija. U okviru projekta Institutional Investors LAB koordinatorica je za područje Edukacija.

Matija Šušak student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta – Zagreb, smjer financije. Angažiran je u radu udruge ESN (Erasmus Student Network) Zagreb gdje je član predsjedništva te kao tajnik tj. osoba odgovorna za cjeloukupno financijsko poslovanje udruge. Prošla iskustva se baziraju na volontiranju u debati gdje je bio debatni trener/mentor te je sudjelovao na nekolicini panela i konferencija. Interesi su mu financiranje NGO sektora, tržišta vrijednosnih papira te blockchain tehnologija. Trenutno je zaposlen kao student u uredu za financije Foreo Adria. U projektu Institutional Investors LAB-a jedan je od koordinatora za područje događanja.

Vid Zavalić student je četvrte godine Ekonomskog fakulteta - Zagreb, smjer Financije. U okviru Institutional Investors LAB-a koordinator je područja Virtualnih institucionalnih investitora.

 

Doktorski kandidati/kandidatkinje

Monika ima 25 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Magistrirala je na poslijediplomskom znanstvenom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagreb, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“ s temom „Razvoj i uloga i mirovinskih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj“. Temeljem položenih ispita na poslijediplomskom stručnom studiju "Aktuarska matematika" na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i dodatnih ispita u organizaciji Hrvatskog aktuarskog društva (HAD-a) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA-e), 2005. godine dobila je licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara koju izdaje HANFA. Završila je školovanje i posjeduje licencu organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). Od 2006. godine redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva (HAD). 2014. godine upisala je poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. U 2019. godine položila je ispit i stekla licencu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva koju izdaje HANFA. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama prodaje, edukacije, administrativne podrške, razvoja proizvoda i aktuarskog odjela (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje, HAGENA i Basler), te je bila dugogodišnja članica Uprave Basler osiguranja Zagreb. Sudjelovala je i radila na mirovinskoj reformi od 2002. godine u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI) gdje je radila tri godine na mjestu zamjenika direktora direkcije za nadzor mirovinskih osiguravajućih društava. Šest i pol godina nositelj je dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključne funkcije za upravljanje rizicima i aktuarske ključne funkcije, te sudjeluje u radu svih odbora u društvu OTP Osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, upravljanja rizicima, mirovina, ulaganja, vođenja ljudi i organizacijskog razvoja. Aktivno govori tri strana jezika.

Tajana Čop, mag.ing.agr. asistentica je na Sveučilištu u Zagrebu Agronomskom fakultetu, Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo. Uključena je u nastavnu djelatnost na modulima na preddiplomskim i diplomskim studijima na različitim studijskim programima na Agronomskom fakultetu. Znanstveni interes usmjeren je na menadžment i poduzetništvo u agrobiznisu, te klimatske promjene i upravljanje klimatskim rizikom u poljoprivredi. Studentica je doktorskog studija Poljoprivredne znanosti na Agronomskom fakultetu s istraživanjem pod nazivom “Osiguranje poljoprivrednog dohotka kao inovacija za upravljanje rizikom – eksperiment diskretnog odabira na vinogradarima i vinarima Jadranske Hrvatske”. Usavršavala se na Wageningen University i Queens University Belfast. Suradnica je na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.

Ingrid Omerzo diplomirala je 2018. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. Studentica je doktorskog studija Sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a područja interesa su joj interdisciplinarne društvene znanosti, polja ekonomija i sociologija. Sudjeluje na raznim projektima društveno-ekonomske tematike te u pisanju radova, kao i na konferencijama vezanim za uzajamne financijske institucije. Zaposlena je u Državnom zavodu za statistiku u makroekonomskim statistikama.

Studenti koordinatori

Petra Bosnar

Paula Ciglenečki

Irena Ćužić

Slavica Grabovac

Jan Jurinjak

Lorena Kupek

Ana Mežnarić

Nives Mihalinec

Martina Muštra Borić

Bruno Nagradić

Ivana Petrović

Ana Rukavina Nimac

Dora Strupar

Ivana Šimunac

Matija Šušak

Vid Zavalić

Filip Badovinac

Darjan Božić

Filip Bzik

Matej Ćorić

Luka Draganić

Ana Frklić

Jan Gelo

Vita Grozdanić

Lana Horvatić

Fran Hubzin

Kristina Ivančić

Karla Kelava

Ivan Kralj Bistrički

Lidija Miko

Barbara Milunović

Petar Pedišić

Elena Perić

Pave Rebić

Leonora Stipić

Ana Sučić

Eva Šoić

Dominik Tišljar

Tihana Vujčić

Mihaela Zdrilić

Magdalena Zlovolić

Mislav Žunac