Consumer Data

Demografski podaci za Republiku Hrvatsku

Procjena stanovništva prema pojedinačnim godinama starosti i spolu za 2022. godinu

Procjena prosječne starosti stanovništva po spolu za 2022. godinu

Godišnji prosjek ukupnog broja zaposlenih prema spolu u 2022. godini

Godišnji prosjek ukupnog broja zaposlenih prema sektorima djelatnosti u 2022. godini

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih prema spolu u trećem tromjesečju 2023. godine

Godišnja stopa rizika od siromaštva (%)  u 2022. godini