Institucionalni investitori

Investicijski fondovi

Neto imovina investicijskih fondova

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Neto imovina UCITS fondova

Izvor: HANFA, Godišnje izvješće 2019. https://hanfa.hr/media/5142/godisnje-izvjesce-2019-ver0611.pdf

Struktura investicijskih fondova

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Struktura imovine UCITS fondova

Izvor: HANFA, Godišnje izvješće 2019. https://hanfa.hr/media/5142/godisnje-izvjesce-2019-ver0611.pdf

Struktura ulaganja UCITS fondova

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Broj udjelničara UCITS fondova

Izvor: Izrada autora prema podacima HANFA-e, https://www.hanfa.hr/publikacije/statistika/

Prosječni godišnji prinosi po vrstama fondova ponderirani udjelom u imovini

Izvor: HANFA, Godišnje izvješće 2019. https://hanfa.hr/media/5142/godisnje-izvjesce-2019-ver0611.pdf

Utjecaj COVID-19 na investicijske fondove

Izvor: HANFA, Godišnje izvješće 2019. https://hanfa.hr/media/5142/godisnje-izvjesce-2019-ver0611.pdf