Risk dashboard

Risk dashboard za financijski sustav RH

Ovaj risk dashboard predmet je analize i vrednovanja izloženosti riziku financijskog sustava Republike Hrvatske studenata Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, u okviru projekta Institutional Investors Laba i kolegija Upravljanje institucionalnim investitorima, smjera Financije. Priređeno u siječnju 2021. godine.

Risk dashboard odabranih obveznih mirovinskih fondova u RH

Izrada autora prema podacima Raiffeisen i AZ društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima https://www.azfond.hr/ https://www.rmf.hr/obvezni-mirovinski-fondovi/29