Otvoreni mješoviti fond - Green vision

Vezane objave

GREEN VISION

Mješoviti otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Kategorija fonda: Mješoviti fond

Početak rada fonda: 9.5.2022.

Imovina fonda:  20.328.572,84 EUR

Valuta fonda: EUR

Početna cijena ulaganja:

65 EUR

13 EUR * kontinuirane uplate putem trajnog naloga za razdoblje ne kraće od 12 mjeseci

Preporučeno razdoblje ulaganja: 3 godine i više

Rizičnost: Umjereno visoka razina rizika

Izdavanje i otkup udijela

Valuta za uplatu/isplatu: EUR


Naknade i rizičnost fonda

Ulazna naknada: nema naknade

Izlazna naknada:

manje od 6 mjeseci - 2%

između 6 i 12 mjeseci - 1,50%

više od 12 mjeseci - nema naknade

Naknada za upravljanje: 1,5 %

Naknada depozitaru : 0,12%

Naknada regulatoru : 0,03%

Grafički prikaz

Stuktura portfelja po klasi imovine

Geografska struktura portfelja

NAV vrijednosti fonda (9.5.2022. - 26.1.2024.)